Úmrtí v rodině předškoláka

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek zabývající se problematikou působení úmrtí v rodině na předškolní dítě -způsoby prožívání ztráty blízkého člověka, vyrovnávání se s ní. Přístupy učitelky MŠ k tomuto dítěti. Pláč jako uvolňující faktor. Opožděný stesk dítěte - změny v emocionální oblasti, zhoršení chování, návraty ve vývoji apod.

Kramulová, Daniela. Úmrtí v rodině předškoláka. Informatorium, 2006, 13(3), s. 10. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001008121&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 13, č. 3 (2006)