Specifika migrén v dětském věku

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Migrény jsou u dětských pacientů častou diagnózou, která výrazně negativně ovlivňuje kvalitu života dětí. Dětský věk je navíc specifický výskytem typických klinických jednotek, jako jsou varianty migrény a periodické syndromy v dětství, které obvykle předcházejí rozvoji migrény (cyklické zvracení, abdominální migréna, benigní paroxyzmální vertigo). Článek shrnuje klasifikaci, epidemiologii, specifika a užívaná diagnostická schémata dětských migrén.

The migraines are a common diagnosis in children which have a negative influence on their life quality. The migraine variants and the childhood periodic syndromes that are commonly precursors of migraine (cyclical vomiting, abdominal migraine, benign paroxysmal vertigo) are typical of childhood. The paper summarises classification, epidemiology, special charakteristics and used diagnostic standards of pediatric migraines.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200802-0005.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 9, č. 2 (2008)

Vybrali jsme pro vás: