Rotavirus jako nejčastější původce průjmů u dětí

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Práce uvádí přehled současných znalostí o etiologii průjmových infekčních onemocnění v dětském věku se zaměřením na rotaviry jako nejčastější původce. Zabývá se epidemiologií a patogenezí rotavirových gastroenteritid. Zdůrazňuje nezbytnost včasného rozpoznání závažné dehydratace a popisuje současné léčebné postupy. Upozorňuje na nebezpečí rotavirových nozokomiálních nákaz a uvádí i preventivní opatření proti jejich výskytu. Shrnuje diagnostická a léčebná doporučení pro pediatrickou praxi.

The review of etiology of infectious diarrhea in infants and children is focused on rotavirus as the most common cause of these diseases. The authors introduce into the pathogenesis and epidemiology of rotavirus gastroenteritis. The necessity of early recognition of features of severe dehydration is emphasized and current therapeutic possibilities are described. The warning of a risk of nosocomial rotavirus infection is accompanied with preventive control measures used in a hospital. Recommendations for diagnosis and therapy of rotavirus gastroenteritis in pediatric practice are summarized.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200503-0005.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 6, č. 3 (2005)