Rotavirové gastroenteritidy – význam a možnosti prevence

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Provedli jsme retrospektivní analýzu etiologie akutních gastroenteritid (GE) u pacientů hospitalizovaných v roce 2011 na Klinice dětských infekčních nemocí FN Brno. Rotavirus byl prokázán u 35,8 % z nich, 91 % byly děti ve věku do 5 let, 73 % děti do 3 let, nejvíce nemocných bylo ve věku 6–30 měsíců. Většina hospitalizovaných spadala typicky do období prosinec až květen. Rotavirus je nejčastějším původcem GE i smrti dítěte na světě. Celosvětově zemře na RVGE průměrně 611 000 dětí ročně, většina v rozvojových zemích. Ve vyspělých zemích je problémem ekonomická a emočně-sociální zátěž. Očkování představuje účinnou prevenci.

We performed a retrospective analysis of the etiology of acute gastroenteritides (GE) in patients hospitalized at the Department of Pediatric Infectious Diseases of the Brno University Hospital in 2011. Rotavirus was shown in 35.8 % of them, with 91 % being children up to five years of age and 73 % children up to three years of age; the majority of patients were between six and 30 months old. Typically, most of the patients were hospitalized during the period December to May. Rotavirus is the most frequent causative agent of GE as well as pediatric death in the world. Worldwide, an average of 611,000 children die of RVGE annually, most of them in developing countries. In developed countries, the economic and emotional/social burden is an issue. An effective method of prevention is vaccination.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201301-0013_Rotavirove_gastroenteritidy_8211_vyznam_a_moznosti_prevence.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 14, č. 1 (2013)