Retrobulbární neuritida a rozvoj roztroušené sklerózy u adolescenta

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Spojení opakujících se optických neuritid a následného rozvoje roztroušené sklerózy u dětí je časté a dostatečně známé, proto je spolupráce oftalmologa a neurologa nezbytná. Autoři popisují rekurentní retrobulbární neuritidu s následným rozvojem roztroušené sklerózy u 14leté dívky.

Association of recurrent optic neuritis and subsequent development of multiple sclerosis in children are common and well known, close collaboration among ophtalmologists and neurologists is needful. We report on recurrent retrobulbar optic neuritis and subsequent multiple sclerosis in a 14-years old girl.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201104-0013_Retrobulbarni_neuritida_a_rozvoj_roztrousene_sklerozy_u_adolescenta.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 12, č. 4 (2011)