Řešení výchovných problémů ve škole

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Příručka pro řešení výchovných problémů žáků ze sociálně ohrožených prostředí.

Kyriacou, Chris. Řešení výchovných problémů ve škole. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 151 s. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-945-3.

Recenze na dílo: Výčet ukazatelů, které slouží k rozpoznání skutečnosti, že je žák ve stresové situaci. Zcela zásadní však bývá výrazná změna chování, žák se chová jinak, než je u něho obvyklé. Reakce žáků na negativní okolnosti, obranný mechanismus. Při řešení konkrétních situací může pomoci i škola. Návod pro učitele, jak správně jednat se žákem. (Vybráno z knihy Chrise Kyriacou Řešení výchovných problémů ve škole, Portál, Praha 2005).

Řešení výchovných problémů ve škole. Rodina a škola, 2005, 52(9), s. 18-21. ISSN 0035-7766. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000984614&local_base=ANL.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001490715&local_base=CNB

Vybrali jsme pro vás: