Recidivující papilomatóza laryngu a změna průběhu onemocnění při vakcinaci proti humánnímu papillomaviru

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Kazuistické sdělení o průběhu laryngeální papilomatózy u 5leté dívky, u které bylo onemocnění diagnostikováno ve věku 2 let. V průběhu onemocnění bylo nutné provádět opakovaně extirpaci papilomů a intervaly mezi zákroky se v poslední době začaly výrazně zkracovat. Naší snahou bylo ovlivnit průběh onemocnění zásahem do imunitních mechanizmů proti vyvolavateli onemocnění humánnímu pa-pillomaviru (HPV). Po zjištění negativních protilátek anti-HPV a průkazu HPV 11 v bioptickém materiálu jsme se rozhodli pro vakcinaci očkovací látkou Gardasil. Dosavadní sledování ukazuje příznivý obrat v průběhu onemocnění, proto chceme upozornit na zatím neobvyklou a na větších souborech neověřenou léčbu, která příznivě zasáhla do průběhu tak obtěžujícího a často recidivujícího onemocnění.

A case report of the course of laryngeal papillomatosis in a five-year-old girl who was diagnosed with the disease at the age of two. During the course of the disease, it was necessary to repeatedly perform extirpation of papillomas and, recently, the intervals between the procedures have become increasingly shorter. We attempted to affect the course of the disease by interfering with the immune mechanisms against the disease-causing agent, the human papillomavirus (HPV). Following the detection of anti-HPV negative antibodies and the demonstration of HPV 11 in the bioptic material, we decided to vaccinate with the Gardasil vaccine. So far, the follow-up has shown a favourable change in the disease course; therefore, we would like to highlight an unusual treatment that has not been tested on a larger scale but has favourably affected the course of such a troublesome and often recurrent disease.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201002-0009_Recidivujici_papilomatoza_laryngu_a_zmena_prubehu_onemocneni_pri_vakcinaci_proti_humannimu_papillomaviru.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 11, č. 2 (2010)