Psychosomatika/behaviorální medicína dnes

Autor/ka
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Rok vzniku:
1998
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Sborník z konference věnovaný problematice psychosomatické a behaviorální medicíny.

Poznámka: Název pro potřeby Odborné knihovny zkrácen, jeho plné znění viz citační záznam publikace.

Psychosomatika/behaviorální medicína dnes: sborník krátkých verzí přednesených přednášek na IX. česko-slovenské konferenci psychosomatické a behaviorální medicíny v Plzni ve dnech 24.-26. září 1998. 1. vyd. Praha: Galén, ©1998. 80 s. ISBN 80-902501-8-1.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000604696&local_base=NKC