Psychosomatický přístup z pohledu dermatovenerologa

Autor/ka
Růžena Pánková
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Psychosomatický přístup je součástí psychodermatologie. Zahrnuje celostní přístup k člověku ve zdraví a nemoci a biopsychosociální jednotu člověka. Mezioborová spolupráce dermatologů, klinických psychologů a psychiatrů je základem pro uplatnění vědeckých poznatků o ultrastruktuře kůže, psychoneuro-endokrino-imunologii, psychofarmakologii a psychoterapii v dermatologické praxi. Psychodermatologická sekce České dermatologické společnosti ČLS JEP, která byla ustavena v roce 2004, si klade za cíl zlepšit dermatovenerologickou péči a kvalitu života kožních pacientů.

Psychosomatic approach is a component of psychodermatology which accentuates a holistic principle and psychosocial unity of man. Research data concerning the neurogenic modulation of skin inflammations, together the prevalence of psychosocial influences in dermatological patients, motivate an increased interest of dermatovenereologists in psychodermatology and in the interdisciplinary cooperation with clinical psychologists, psychiatrists and other pertinent specialists. The Section of the Psychodermatology of the Czech Dermatovenereological Society was established in 2004, in order to improve dermatovenereological care and the quality of life in dermatological patients.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200801-0007.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 9, č. 1 (2008)