Probiotika, prebiotika a atopie

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Vysoká prevalence atopických chorob v rozvinutých zemích souvisí se změnami kolonizace střeva komenzální mikroflórou a poruchami vývoje slizničního imunitního systému do tolerogenního nezánětlivého stavu. Probiotika a prebiotika mohou tento odchylný vývoj ovlivnit. Představují komplementární terapeutický přístup a zejména jedinou současnou možnost primární prevence u rizikových jedinců.

The extreme prevalence of atopic diseases in developed countries is related to altered colonization of the intestines with commensal microbiota as well as to failure of the mucosal immune system to develop into a tolerogenic, non-inflammatory status. Probiotics and prebiotics may be able to improve this aberrant condition. They represent a complimentary therapeutic approach and particularly the unique opportunity of primary prevention in high-risk subjects.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200801-0010.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 9, č. 1 (2008)