Přehled diagnózy a terapie syndromů idiopatické bolesti u dětí

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Syndromy chronické idiopatické muskuloskeletální bolesti (CPS) jsou charakterizovány úpornou, dlouhodobou bolestivostí pohybového aparátu bez prokazatelné morfologické příčiny. V dětském věku nejsou vzácností. Postihují nejčastěji starší školáky a adolescenty a bývají příčinou významných funkčních poruch motorických i psychosociálních. Diagnostika CPS se opírá o expertízu odborníků zkušených v péči o děti s chronickými onemocněními pohybového aparátu. V rámci širokého spektra CPS existují dvě definované jednotky. Příkladem lokalizované formy CPS je syndrom komplexní regionální bolesti 1. typu, difuzním CPS je syndrom fibromyalgie. Léčba CPS je komplexní, jejím základem je multidisciplinární přístup kombinující individuální fyzioterapii s podpůrnou psychologickou péčí a kognitivně-behaviorálním přístupem. U adekvátně a včas léčených dětí je prognóza obvykle příznivá.

Chronic idiopathic musculoskeletal pain syndromes (CPS) are characterised by persistent, longterm musculoskeletal pain without an identifiable morphological cause. They are not uncommon during childhood. Most frequently they affect older school children and adolescents and may cause significant physical as well as psychosocial disability. Diagnosis of CPS depends upon expertize of a specialist team experienced in the management of chronic musculoskeletal disorders in chidren. Within the wide spectrum of CPS two defined entities are recognised. Localised CPS is represented by complex regional pain syndrome type 1, fibromyalgia is an example of diffuse CPS. Management of CPS is complex. It is based on multidisciplinary approach combining individual physiotherapy with supportive psychological care and cognitive-behavioral approach. If adequate treatment is initiated early prognosis appears to be favourable.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200603-0003.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 7, č. 3 (2006)