Použití antibiotik v primární pediatrické praxi

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Problém antibiotické rezistence v ČR v různém rozsahu zasáhl všechny bakteriální původce humánních invazivních i lokálních infekcí v nemocnicích i v komunitě. Byl akcelerován počátkem 90. let exponenciálním nárůstem spotřeby antibiotik po uvolnění kvalifikované regulace jejich užívání (17, 18). Zlepšení kvality používání antibiotik a snížení jejich spotřeby omezováním jejich preskripce tam, kde je z hlediska etiologie považována za neúčelnou, a uvážlivý přístup k preskripci může snížit rostoucí trendy antibiotické rezistence bakterií v komunitě a uchovat účinnost starších i nových léků. Nejvyšší spotřeba antibiotik je u respiračních infekcí, na dalším místě jsou močové infekce, u obou je důležitá znalost správných mikrobiologických podkladů (7), kožní infekce tvoří méně než 10 %.

The problem of antibiotic resistance in the Czech Republic has touched to various extent all bacterial agents of invasive and local infections in hospitals and communities. The improvement in quality of antibiotic use and decrease of antibiotic use by limitation of its prescription in cases not considered being effective and responsible approach to prescription could decrease growing trends of antibiotic resistance of bacteria in community with preservation of efficacy of old and new medications. The highest consumption of antibiotics is in respiratory infections followed by urinary tract infections and skin infections. The knowledge of indications and correct antibiotic practice enables to solve the problem and preserve antibiotics even for future.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200705-0010.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 8, č. 5 (2007)