Posuzování suicidálního rizika u dětí a adolescentů

Autor/ka
Rok vzniku:
2002
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Posuzování sebevražedných projevů u dětí a adolescentů musí být komplexní a musí respektovat vývojová specifika. Jde hlavně o specifika kognitivního a emočního vývoje mladistvých a potenciální zkreslení informací o dítěti na straně dospělých. Velmi závažné je posouzení rizika sebevraždy.

Kocourková, Jana a Koutek, Jiří. Posuzování suicidálního rizika u dětí a adolescentů. Československá psychologie, 2002, 46(2), s. 178-183. ISSN 0009-062X.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000719966&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Československá psychologie, Roč. 46, č. 2 (2002)