Poruchy menstruačního cyklu u dospívajících dívek a jejich léčba

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Řízení menstruačního cyklu nedozrálou osou hypothalamus – hypofýza – ovarium je charakterizováno chyběním ovulace ve více než 50 % cyklu, který proto může být nepravidelný. Dysmenorea je bolestivá menstruace, někdy i s vegetativními příznaky, vzniká obvykle až za nějaký čas po menarché a je charakteristická pro bifázické (ovulační) cykly. Oligomenorea je nejčastější poruchou cyklu v adolescenci a můžeme ji tolerovat, pokud krvácení není příliš silné, příliš dlouhé a příliš časté („3× příliš“). Juvenilní metrorágie je adolescentní formou dysfunkčního děložního krvácení (DUB). Léčíme ji podáním malé dávky estrogenu (zastaví krvácení), progesteronu (způsobí sekreční transformaci dysfunkčního endometria) a prevencí recidiv podáváním gestagenu ve druhé fázi cyklu po nejméně 3 měsíce. Primární amenorea je chybění menses po dovršení 15 let stáří. Rozdělujeme ji podle rozvoje sekundárních pohlavních znaků. Hormonální léčba při poruchách menstruačního cyklu v adolescenci by měla být podávána individuálně, rozhodně odmítáme paušální léčbu zavedením hormonální antikoncepce.

Menstrual cycle is controlled by non-matured axis hypothalamus-hypophysis-ovary. More than 50 % of cycles tends to be anovulatory and therefore irregular. Dysmenorea is term for heavy menstrual pain, it starts usually some months after menarche and is characteristic for biphasic, ovulatory cycles. Oligomenorrhoea is the most common disturbance in adolescence and we shall tolerate it, except 3× „too“: Too heavy, too long and too frequent. Dysfunctional uterine bleeding (DUB) in adolescence, called juvenile metrorrhagia must be treated using small dosis of estrogens (arrests bleeding), of gestagens (secretory transformation of dysfunctional endomeetrium) and by prevention of relapses by cyclic administration of gestagen minimally 3 months. Primary amenorrhoea is last of menstruation after the age of 15 years. Is classified according development of secondary sex characters. Hormonal treatment of cycle disturbancies in adolescence should be done on „tailor-made“ basis, we refuse comon therapy by hormonal contraception.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200906-0005_Poruchy_menstruacniho_cyklu_u_dospivajicich_divek_a_jejich_lecba.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 10, č. 6 (2009)