Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Kolektivní monografie výzkumných zpráv věnovaných problematice podmínek výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

 

Barvíková, Jana, Svobodová, Kamila a Šťastná, Anna. Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2010. 106, 8 s. ISBN 978-80-7416-078-3.

Zdroj dat
http://www.pravonadetstvi.cz/stahnout-soubor/podminky-vykonu-spo-na-urovni-ospod/