Opakované zduření krčního lymfangiomu po kompletní chirurgické eradikaci

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Lymfatické malformace hlavy a krku jsou neobvyklé příčiny cervikofaciálních rychle rostoucích expanzivních procesů. Léčebné řešení těchto malformací závisí od jejich lokalizace a velikosti léze. Management dětí s rozsáhlou rekurující lymfatickou malformací vyžaduje často multidisciplinární péči zahrnující otolaryngologa a intervenčního radiologa. Autoři prezentují šestiletého pacienta s kongenitálním těžkým rekurujícím lymfangiomem a diskutují vhodný léčebný postup.

Lymphatic malformations of head and neck are uncommon causes of cervicofacial rapidly growing expansive process. The need for treatment for these malformations depends on the location and size of lesion. Management of children with large recurrent lymphatic malformation often requires multidisciplinary care involving otolaryngology and interventional radiology. We report a six-year-old patient with congenital severe recurrent lymphangioma and discuss appropriate treatment modality.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201205-0015_Opakovane_zdureni_krcniho_lymfangiomu_po_kompletni_chirurgicke_eradikaci.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 13, č. 5 (2012)