OECD. Rovnost a kvalita ve vzdělávání: podpora znevýhodněných žáků a škol

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Článek k problematice rovnosti a kvality ve vzdělávání a podpory znevýhodněných žáků a škol v kontextu činnosti Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj; recenze na: Rovnost a kvalita ve vzdělávání: podpora znevýhodněných žáků a škol. ČŠI, 2012; a: Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools. OECD, 2012.

 

Zdroj dat
http://www.orbisscholae.cz/archiv/2013/2013_3_11.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Orbis scholae, Roč. 7, č. 3 (2013)

Vybrali jsme pro vás: