Obstrukční spánková apnoe u dětí – opomíjená diagnóza

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Obstrukční spánková apnoe se vyskytuje až u 3 % dětí. Je způsobena hypertrofií adenoidní vegetace a tonzil v kombinaci s lehkými odchylkami struktury a funkce horních cest dýchacích. Obstrukční spánková apnoe negativně ovlivňuje kardiovaskulární systém, je spojena se zhoršením kognitivních funkcí, poruchami chování a nálady, podílí se pravděpodobně na rozvoji aterogeneze. Správné rozpoznání příznaků, včasná diagnostika a terapie významně ovlivňuje kvalitu života.

Prevalence of obstructive sleep apnea in childhood is up to 3 %. It is caused by adenotonsillar hypertrophy in combination with mild structural and functional abnormalities of upper airways. Obstructive sleep apnea has a negative impact on cardiovascular system and it could play a role in the process of atherogenesis. It is connected with cognitive impairment, behavioral and mood disturbances. A correct evaluation of clinical symptoms, an early diagnosis and treatment can significantly influence quality of life.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201001-0006_Obstrukcni_spankova_apnoe_u_deti_8211_opomijena_diagnoza.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 11, č. 1 (2010)

Vybrali jsme pro vás: