Neutropenie u dětí

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Neutropenie je obvyklým nálezem u dětí. Normální počet bílých krvinek se u dětí v různém věkovém období liší, avšak některé patologické stavy vedou k neutropenii. Pro pediatra je velmi důležité, aby získal podrobné osobní i rodinné anamnestické údaje a vyšetřil dítě tak, aby zjistil její správnou příčinu. Neutropenie je často zapříčiněna virovou nebo bakteriální infekcí a obvykle se upraví po jejím odeznění. Když ale příznaky přetrvávají, nebo když původ neutropenie není infekční etiologie, příčina může být onkologická, autoimunitní, nebo hereditární. Jakmile je stanovena správná diagnóza, přiměřená léčba etiologie vede obvykle k úpravě nízkého počtu neutrofilů.

Neutropenia is a common finding in children. Normal white blood cell count can vary between age, however, certain disease states can lead to leukopenia. It is important for the pediatrician to obtain a thorough history, physical exam, family history as well as obtain further studies to investigate the etiology. Often leukopenia is caused by viral or bacterial infections and will usually resolve upon treatment of the illness, however if symptoms persist or if the origin is not infectious in etiology, the cause could be oncologic, autoimmune, or hereditary. Once the diagnosis addressing the origin is made, treatment of the etiology will usually lead to improvement of the low white cell count.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201002-0004_Neutropenie_u_deti.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 11, č. 2 (2010)