Neobvyklá příčina dlouhodobé migrény s vertigem

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Autoři prezentují velmi neobvyklou a neočekávanou příčinu dlouhodobých bolestí hlavy, která byla doprovázena vertigem. Neurologický nález byl opakovaně normální. Vyšetření pomocí magnetické rezonance prokázalo v pravé polovině hlavy artefakty, které byly vysvětleny přítomností kovové matky v pravém zvukovodu. Po extrakci cizího kovového tělesa všechny potíže vymizely.

The authors present an unusual and unexpected cause of long-term headache accompanied lately with vertigo. Neurological finding was repeatedly normal. Examination with magnetic resonance showed right hemisphere artefacts, which were clarified with presence of metal female screw in the right outer ear. After extraction of foreign metal body all neurological symptoms dissappeared.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201102-0018_Neobvykla_pricina_dlouhodobe_migreny_s_vertigem.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 12, č. 2 (2011)

Vybrali jsme pro vás: