Některé charakteristiky suicidálního jednání u dětí a adolescentů

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Autoři se zaměřili na výzkum způsobu provedení sebevražedného pokusu u dětí, na jeho motivaci a na zjištění typu osobnosti daného jedince. Výzkumu se zúčatnilo 38 dětí (7 chlapců, 31 dívek), které byly v r. 2004 hospitalizovány na Dětské psychiatrické klinice FN v Motole. Zjistili, že se děti o sebevraždu pokoušely nejčastěji za pomoci léků, motivem bývaly nejčastěji problémy v rodině nebo partnerské a vrstevnické konflikty. Děti byly většinou silně depresivní a měly poruchy chování. Převažovala u nich impulzivita a senzitivita, velmi často žily v dysfunkční rodině.

Koutek, Jiří a Kocourková, Jana. Některé charakteristiky suicidálního jednání u dětí a adolescentů. Československá psychologie, 2007, 51(1), 72-79. ISSN 0009-062X.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001061790&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Československá psychologie, Roč. 51, č. 1 (2007)