Mateřština na druhou

Autor/ka
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Pavla Koucká
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Článek k problematice bilingvismu a jazykové výuky dětí předškolního věku.

Náhled článku je k dispozici na odkaze: http://www.portal.cz/casopisy/pd/ukazky/materstina-na-druhou/20561/.

Kutálková, Dana et al. Mateřština na druhou. Psychologie dnes, 2006, 12(11), 28-31. ISSN 1212-9607.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001016481&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Psychologie dnes, Roč. 12, č. 11 (2006)