Mateřské mléko a jeho biologické aktivity

Autor/ka
Pavel Frühauf
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Znalosti o laktaci z hlediska vývoje, jejích komponent a biologických aktivit rychle vzrůstají. Schopnost mateřského mléka zajistit pasivní ochranu a podpořit rozvoj slizniční a systémové imunity u kojence je spojena s antimikrobiálními, anti-inflamatorními a imunomodulačními aktivitami. Tyto poznatky jsou rovněž užívány jako doporučení pro zlepšení kojeneckých formulí.

Knowledge about lactation as a process and the components of breast milk and their bioactivities has rapidly increased. The ability of breast milk to provide both passive protection and to affect development of the infant’s mucosal and systematic immune response and is coupled to its contents of antimicrobial, anti-inflammatory and immunomodulatory activities. This knowledge now can be utilized as a guideline for improving the compositoin of infant formulae.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201301-0018_Materske_mleko_a_jeho_biologicke_aktivity.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 14, č. 1 (2013)