Kongenitální infekce – současný stav

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Mezi kongenitální zahrnujeme infekce vzniklé intrauterinně nebo perinatálně. Předmětem tohoto přehledového článku jsou především ty kongenitální infekce, které mají význam pro klinickou praxi v oblasti střední Evropy. Jen okrajově se zmíníme o nejdůležitějších kongenitálních infekcích, které mohou postihnout plody žen-cestovatelek.

Congenital infection includes intrauterine or perinatal infection. The topic of this review article is infections important for the region of central Europe. We mention only briefly the most important foetal infections of females-travellers.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200702-0002.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 8, č. 2 (2007)

Vybrali jsme pro vás: