Komunikace s rodiči neprospívajících žáků očima učitelů

Autor/ka
Jana Foffová
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Příspěvek se zabývá tématem komunikace mezi učiteli a rodiči neprospívajících žáků, přičemž je zaměřen na pohled učitelů na tuto komunikaci. Jádrem je kvalitativní výzkum realizovaný pomocí hloubkových polostrukturovaných rozhovorů s učiteli, kteří mají ve své třídě dlouhodobě neprospívající žáky. Cílem je přispět k debatě o zkvalitňování vztahů školy a rodiny.

The paper discusses the topic of communication between teachers and parents of underachievers at school, focusing on the teachers' view of this communication. The paper is built around a qualitative study based on in-depth semi-structured interviews with teachers whose class groups included long-term underachievers. The paper hopes to contribute to the debate on strategies for improving relations between the school and the
family.

Foffová, Jana. Komunikace s rodiči neprospívajících žáků očima učitelů. Studia paedagogica, 2009, 14(2), s. [187]-197. ISSN 1803-7437. Dostupné také z: https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/91.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001322392&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Studia paedagogica, 14, 2 (2009)