Komunikace

Autor/ka
Hana Palatová
Rok vzniku:
2002
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice mezilidské verbální i neverbální komunikace.

Palatová, Hana. Komunikace. Primární prevence: sborník pro metodiky primární prevence sociálně patologických jevů. Liberec: Technická univerzita, 2002. s. 10.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001262741&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Primární prevence : sborník pro metodiky primární prevence sociálně patologických jevů, Liberec : Technická univerzita, 2002