Komplikovaný průběh lymeské artritidy u třináctileté pacientky

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diagnóza lymeské borreliózy se začíná vyskytovat stále častěji jako nosologická jednotka nejen u jasných klinických forem, ale i v rámci diferenciálně diagnostických „oříšků“ běžné praxe pediatrů i jiných oborových specialistů. Její nejvíce imunogenní forma lymeská artritida může způsobovat i po řádném přeléčení chronické kloubní potíže, nebo být možným iniciátorem autoimunit nejen v dětském věku. Uvádíme příklad komplikovanější lymeské gonitidy u naší pacientky s nutností i chirurgické intervence.

The diagnosis of Lyme borreliosis is beginning to emerge more often as a nosologic unit not only in explicit forms but also in difficult to diagnose cases in daily routine of pediatricians and other specialists. Even after treatment lege artis the most immunogenic form of Lyme borreliosis, Lyme arthritis, can cause chronic joint problems or potentiate developing of autoimmune disorders not only in children. In the paper we introduce a case of a complicated Lyme gonitis that required surgical intervention.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201002-0010_Komplikovany_prubeh_lymeske_artritidy_u_trinactilete_pacientky.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 11, č. 2 (2010)