Když se v noci probudí pro bolesti na hrudi

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Prezentujeme kazuistiku chlapce hospitalizovaného pro akutní bolest na hrudi, u kterého byla zjištěna spontánní ruptura sleziny. Na základě laboratorních výsledků jsme předpokládali EBV (virus Epsteina-Barrové) etiologii stavu, nicméně další překvapení přineslo histologické vyšetření s nálezem vzácného typu non-Hodgkinského lymfomu. Ruptura sleziny patří mezi život ohrožující komplikace infekční mononukleózy, rychlost její diagnostiky je klíčová pro další prognózu pacienta quoad vitam. Naprosto raritní onemocnění v dětském věku představuje periferní T-lymfom, doposud byla publikována pouze ojedinělá sdělení o výskytu tohoto tumoru u dětí. Uvádíme průběh a diferenciálně diagnostickou rozvahu velmi netypického případu.

We are presenting the case of a boy admitted to hospital for acute chest pain; the boy has been diagnosed with spontaneous rupture of the spleen. Based on laboratory test results, we anticipated EBV (Epstein-Barr virus) etiology of the boy’s condition, but surprisingly, the histological analysis determined a rare type of non-Hodgkin lymphoma. Spleen rupture belongs among the life-threatening complications of infectious mononucleosis, and the speed of its diagnosis is of key import for the patient’s prognosis quoad vitam. Peripheral T-cell lymphoma is an entirely rare paediatric disease; only a few cases of incidence of such tumor in children has been published as of yet. Please find attached the development and the differential diagnostic nature of this very unique case.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201305-0011_Kdyz_se_v_noci_probudi_pro_bolesti_na_hrudi.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 14, č. 5 (2013)