Kawasakiho syndrom

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Autoři předkládají pediatrické veřejnosti přehledný článek o současném pohledu na mukokutánně – lymfonodální (Kawasakiho) syndrom, provázený zpravidla akutní vaskulitidou, postihující především koronární cévy. Dosud není jednoznačně objasněna etiologie onemocnění, diskutuje se podíl mj. infekční nebo imunitně zprostředkovaný. Pediatr se s Kawasakiho syndromem spolu s příslušnou diferenciálně diagnostickou rozvahou a symptomatickou léčbou může setkat při své každodenní praxi.

The authors present a review-article on current views at mucocutaneous – lymphonodal (Kawasaki) syndrome, usually accompanied with accute vasculitis, first of all affecting coronary arteries. The etiology of this disease is not sufficiently explained till this time, infectious or immune-mediated contribution is discussed. The pediatrician can be confronted with Kawasaki syndrome and its differential diagnostics and therapeutic approach in the routine practice.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200801-0003.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 9, č. 1 (2008)