Intrakraniální krvácení u donošených novorozenců

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Intrakraniální krvácení se významně podílí nejen na novorozenecké mortalitě, ale i morbiditě, která představuje závažná motorická, psychická i senzorická postižení pro tyto děti. Častěji se vyskytuje u předčasně narozených dětí než u dětí narozených v termínu. Tyto dvě skupiny se odlišují lokalizací i etiologií krvácení. U předčasně narozených dětí se nejčastěji vyskytuje krvácení do mozkových komor a okolního parenchymu, které vzniká porušením cévních struktur na úrovni germinální matrix na podkladě změn krevního tlaku nebo při koagulopatiích. U termínových novorozenců se jedná častěji o krvácení subdurální, subarachnoidální nebo subtentoriální, vzniklé nejčastěji při porodním traumatizmu, při hypoxicko–ischemickém inzultu, koagulopatiích, popř. se jedná o krvácení nejasné etiologie.

Intracranial hemorrhage significantly participate not only in neonatal mortality, but also in morbidity, which means serious motoric, psychical and sensory handicaps for these children. It is more frequently seen in preterm than term infants. These two groups differ in localization and etiology of it. In premature infants, the most frequent hemorrhagie is intraventricular and periventricular in location, which is originating from vascular rupture within the terminal matrix, which is caused by changes of blood pressure or coagulopathies. In term infants, it is usually subdural, subarachnois or subtentorial hemorrhage and it is most related to birth trauma, hypoxic-ischemic events, coagulopathies or it is hemorrhage of undetermined cause.

Související obsah

Krví, její funkcí a jejími onemocněními se na portále Šance Dětem zabývá sekce článků s názvem "Onemocnění krve".

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201201-0008_Intrakranialni_krvaceni_u_donosenych_novorozencu.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 13, č. 1 (2012)