Integrovanie kreatívnych terapií do liečby traumy a závislostí : osem základných procesov

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Slovenština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Článek k problematice (arte)terapie psychotraumat a závislostí.

Scott, Ericha Hitchcock a Ross, Carol J. Integrovanie kreatívnych terapií do liečby traumy a závislostí: osem základných procesov. Arteterapie: časopis České arteterapeutické asociace se zaměřením na arteterapii, artefiletiku, muzikoterapii a dramaterapii, 2012, 29, s. 126-140. ISSN 1214-4460.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001465810&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Arteterapie : časopis České arteterapeutické asociace se zaměřením na arteterapii, artefiletiku, muzikoterapii a dramaterapii, č. 29 (2012)