Individuální vzdělávací program: pro zdravotně postižené žáky

Autor/ka
PhDr. Václav Mertin
doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Rok vzniku:
1995
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace k problematice individuálního vzdělávání postižených dětí.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://obalkyknih.cz/file/toc/185621/pdf.

MERTIN, Václav, ZELINKOVÁ, Olga. Individuální vzdělávací program: pro zdravotně postižené žáky. 1. vyd. Praha: Portál, 1995. 107 s. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-033-2.

Zdroj dat
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000112713&local_base=NKC