Ekonomické souvislosti typologie sociálních staveb : autoreferát disertační práce

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Autoreferát disertační práce k problematice ekonomických souvislostí typologie sociálních staveb.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://toc.nkp.cz/NKC/201102/contents/nkc20102130169_1.pdf.

Pražák, Zbyněk. Ekonomické souvislosti typologie sociálních staveb: autoreferát disertační práce. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. 50 s. Vědecké publikace Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Doktorské disertační, habilitační a inaugurační spisy. ISBN 978-80-248-2291-4.

Související obsah

Problematikou státní sociální podpory se na portále Šance Dětem zabývají:

- sekce článků s názvem "Dávky pro rodiny dětí se zdravotním postižením"

- sekce článků s názvem "Tíživá sociální situace".

Zdroj dat
https://dspace.vsb.cz/handle/10084/84471