Doučování sociálně znevýhodněných dětí

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Doučování dětí jako jedna ze služeb poskytovaných pobočkami společnosti Člověk v tísni v rámci komplexní péče o sociálně slabé rodiny. Úkoly terénních sociálních pracovníků v oblasti sociálního a právního poradenství. Doučování v rodině jako pomoc dítěti, aby uspělo mezi vrstevníky i jako výchova rodiny k podpoře vzdělávání dětí (vytvoření podmínek pro školní přípravu apod.). Spolupráce dobrovolníků se školou (informace o dítěti, zadávání práce). Článek je doplněn rozhovorem s jednou z koordinátorek tohoto programu o zkušenostech s praktickou realizací doučování sociálně znevýhodněných žáků.

Straková, Jana, ed. Doučování sociálně znevýhodněných dětí. Moderní vyučování, 2007, 13(8), s. 9-11. ISSN 1211-6858.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001106042&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Moderní vyučování, Roč. 13, č. 8 (2007)