Dopravní výchova v RVP pro ... stupeň ZŠ

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
ObsahOnline dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace k problematice dopravní výchovy na základních školách.

1. stupeň: Stojan, Mojmír [et al.]. Škola a zdraví 21: dopravní výchova v RVP pro 1. stupeň ZŠ: analyticko-syntetická sonda. Brno: MSD, 2008. 101 s. ISBN 978-80-7392-079-1. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001965613&local_base=NKC.

2. stupeň, I. díl: Stojan, Mojmír [et al.]. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část I., Obecná analýza s příklady implementace. Brno: MSD, 2008. 120 s. ISBN 978-80-7392-080-7. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001865963&local_base=NKC.

2. stupeň, II. díl: Stojan, Mojmír [et al.] Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část II., Využití učiva 2. stupně ZŠ pro dopravní výchovu. Brno: MSD, 2008. 75 s. ISBN 978-80-7392-081-4. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001868274&local_base=NKC.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001868274&local_base=NKC