Dodržujeme zásady pohybu dětí?

Autor/ka
Vlasta Syslová
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice zásad pohybových aktivit v předškolním věku. Působení pohybu na dětský organismus - pohyb jako předpoklad harmonického procesu růstu a vývoje. Účinky pohybu na metabolismus. Charakteristika pohybové schopnosti jako souboru vnitřních předpokladů ovlivnitelných tréninkem. Dělení pohybových schopností podle charakteru. Pohybové dovednosti jako komplex pohybových projevů, učením získaný předpoklad. Důsledky nedodržování zásad pro porvádění pohybových aktivit předškolních dětí.

Syslová, Vlasta. Dodržujeme zásady pohybu dětí?. Informatorium, 2006, 13(3), s. 15. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001008016&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 13, č. 3 (2006)