Detekce nedostatečného úsilí, agravace a simulace při neuropsychologickém vyšetření = Detection of insufficient effort, aggravation and simulation at neuropsychological assessment

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Práce informuje o literárních údajích z neuropsychologické literatury a popisuje situaci hlavně v USA, Austrálii, Anglii, Německu a Španělsku. Výzkum a praxe především v posledních dvaceti letech přinesly podstatný pokrok a došlo k vypracování řady kvalitních metod. Jde o problém významný nejen pro forenzní neuropsychologii, ale také pro běžnou klinickou psychologickou praxi. Zkoumání validity odpovědí by se mělo stát i v ČR podstatnou součástí neuropsychologického a psychologického posuzování, umožňuje zpřesňovat nálezy, a tím zlepšovat diagnostiku a další práci s pacienty nebo klienty. Jsou dále podány informace o autorem vyzkoušených metodách.

The paper brings information concerning the literary figures from neuropsychological bibli-ography and describes namely the situation in the U.S.A.. Australia, England. Germany, and Spain. The research and practice especially in last twenty years brought essential progress and many high quality methods were elaborated. The problem is significant not only for the fo-rensic neuropsychology but also for the ordinary clinical practice. The examination of validity of responses should become the substantial part of neuropsychological and psychological assess-ment in the Czech Republic, too. It enables to make the findings more precise and thereby to Improve the diagnostics and further work with patients or clients. The information about meth-ods examined by the author is also presented. eng

Preiss, Jan. Detekce nedostatečného úsilí, agravace a simulace při neuropsychologickém vyšetření = Detection of insufficient effort, aggravation and simulation at neuropsychological assessment. Československá psychologie, 2012, 56(1), s. 18-30. ISSN 0009-062X.

 

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001454263&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Československá psychologie, Roč. 56, č. 1 (2012)