Celoživotní služba nemocným

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek pojednávající o životě a díle Rudolfa Jedličky, zakladatele soustavné péče o handicapované děti v českých zemích.

Život a profesní dráha lékaře, vědce a zakladatele soustavné péče o handicapované děti v českých zemích Rudolfa Jedličky. Založení ústavu pro tělesně postižené děti a mládež v Praze (1913), jeho cílem bylo, aby chovanci získali takové schopnosti, které jim umožní samostatnou obživu. Důraz na výchovnou stránku péče v ústavu - pečlivý výběr pedagogických pracovníků s kladným vztahem k handicapovaným dětem.

TĚTHALOVÁ, Marie. Celoživotní služba nemocným. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2009, 16(5), s. 18.ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001238233&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 16, č. 5 (2009)