Bacillus clausii – probiotikum rezistentní vůči antibiotikům

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Častým nežádoucím účinkem podávání širokospektrých antibiotik v dětském věku je střevní dysmikrobie, která se může projevovat např. průjmem. V prevenci tohoto stavu se osvědčilo podávání některých probiotik. Pro účinnost probiotik v této indikaci je důležitá rezistence vůči antibiotikům. Z hlediska bezpečnosti je však také důležité, aby se tato rezistence nešířila z probiotika na patogenní mikroorganizmy. Sporulující probiotikum Bacillus clausii, používané řadu let v různých indikacích včetně postantibiotických průjmů, se vyznačuje vysokou rezistencí vůči antibiotikům, která není přenosná na ostatní mikroorganizmy, čímž splňuje standardní požadavky účinnosti a bezpečnosti terapie.

Intestinal dysmicrobia (which could manifest itself as diarrhea) represents a frequent undesirable effect of antibiotic therapy. In the management of complications associated with antibiotic treatment application of probiotics is recommended. Resistance to antibiotics represents a significant precondition of effectiveness of a probiotic. Ofcourse, mere documentation of resistance to antibiotics is not sufficient in terms of safety profile of a probiotic strain. It should also prove that the resistance is not tranferable to other microorganisms. Spore-forming Bacillus clausii show high resistance to antibiotics that is not tranferable to other microorganisms, thus meeting the standard demands on efficiency, but also on safety of therapy.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201105-0021_Bacillus_clausii_8211_probiotikum_rezistentni_vuci_antibiotikum.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 12, č. 5 (2011)