Analýza nové verze Amthauerova Testu struktury inteligence a její srovnání s verzí předešlou

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek s tematikou testování struktury inteligence.

Pedagogicko - psychologická poradna v Nymburce začala používat novou verzi Amthauerova Testu struktury inteligence, tzv. IST 2000 R, která byla upravena v rámci vyšetření žáka k volbě dalšího vzdělávání. Jelikož se jedná o značně přepracovanou diagnostickou metodu, jež se v této poradně používá už od roku 2005, zpracovala autorka článku sesbíraná data staré a nové verze IST a pokusila se nastínit jejich hlavní rozdíly.

Stehlíková, Michala. Analýza nové verze Amthauerova Testu struktury inteligence a její srovnání s verzí předešlou. Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství, 2006, 2006(47), s. 4-13. ISSN 1214-7230.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001047614&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství, Roč. 2006, č. 47 (2006)