Víte, co je poporodní deprese?

Datum publikace: 04. 12. 2013
Periodikum
toplekar.cz
Narození dítěte je obecně považováno za období plné radosti, přesto není nijak výjimečné, že čerstvá matka prochází po porodu stavy smutku, vyčerpání, bezcennosti a beznaděje.

Od baby blues až po laktační psychózu

V přechodné podobě se s tzv. baby blues setkávají až dvě třetiny žen. Narození potomka přináší matce nejen potěšení, ale také značné nároky na výkon a obavy z nezvládnutí své role. Náladové stavy spojené s nedostatkem spánku ale ve většině případů během několika týdnů odezní a novopečená matka si brzy dokáže vychutnat jedno z nejkrásnějších období vývoje svého dítěte. Pokud ale během několika týdnů nedochází mezi matkou a dítětem k navázání pouta a matka má problém se o dítě postarat, můžeme spekulovat o poporodní depresi. Ta potkává asi 10 – 15 % žen a může ženu ochromit na dlouhé měsíce.

Matka se obvykle cítí prázdně, ztratí potěšení z každodenností, má problémy se spánkem, nemůže se soustředit a zároveň může být úzkostlivá nebo se přehnaně bát, že ublíží svému dítěti. Ve vzácných případech (týká se to asi jedné ženy z tisíce) se objeví i příznaky tzv. laktační psychózy, při níž se žena může chovat podivně, vidět nebo slyšet věci, které neexistují a ohrožovat sebe i své dítě. Jedná se o stav, kde je nutné zasáhnout, ale i poporodní deprese se nevyřeší sama od sebe, naopak se může časem prohlubovat. Navíc, čím dříve se začne žena léčit, tím dříve se může věnovat svému dítěti, které její přítomnost v prvních měsících životě velmi potřebuje.

Příčiny a rizika poporodní deprese

Za příčinu těchto duševních stavů se obecně považuje změna hormonální hladiny, kterou prochází žena po porodu. Laktační psychóza je už svým názvem spojena s hormonem prolaktinem, který stimuluje rozvoj mléčné žlázy v době těhotenství a iniciuje kojení po porodu. To je také důvodem, proč se toto onemocnění vyskytuje v naprosté většině případů do několika týdnů po narození dítěte. Pokud je navíc dítě často nemocné, například trpí kolikou, nahrává situace k rozvoji deprese.

Spolu s pocitem emocionálního oddělení od dítěte se u ženy můžou také obnovit pocit ambivalentnosti z těhotenství, což je ještě více umocněno nedostatečnou podporou ze strany partnera, přátel nebo rodiny. Mezi rizikové faktory patří stres, předchozí zkušenosti s depresí (u 30 % žen), nebo dokonce s poporodní depresí (u 62 % žen). Náchylnější jsou k ní také ženy, které mají v rodině někoho trpícího bipolární poruchou (maniodepresivní psychózou).

Celé znění článku již bohužel není dostupné.

> další zprávy z médií