V českých školách chybí etický kodex pro případy sexuálního obtěžování na školách

Datum publikace: 11. 11. 2021
Periodikum:
rodina.cz
Česká televize odvysílala poslední díl seriálu Ochránce, tentokrát se věnoval tématu nerovných vztahů na středních školách. V Česku není jasně definované, co je a co není právě na těchto školách nepřijatelné v chování mezi učiteli a žáky. Problém je přitom častý.

V České republice neexistuje žádný závazný etický kodex nebo jiný normativní dokument určený pedagogům středních, vyšších odborných a vysokých škol, který by téma sexuálního obtěžování vymezoval. Účinná je primárně zákonná úprava v trestním zákoníku,  antidiskriminačním zákoně  a dalších předpisech. Téma sexuálního obtěžování na českých školách řešil v roce 2012  výzkum  Genderově motivované a sexuální obtěžování na středních školách: Hranice vhodného chování. Autoři potvrzují, že studenti na středních školách mají četné zkušenosti s chováním, které spadá do definice genderově motivovaného a sexuálního obtěžování.

Celý článek najdete zde: https://www.rodina.cz/clanek12600.htm

Související články:
učebna