U zlomené nohy chápeme potřebu zotavení, u zlomené duše ne

Datum publikace: 13. 01. 2020
Periodikum:
atypmagazin.cz
Počet lidí s psychickými problémy se zvyšuje. Deprese se v České republice objevují u 7 % obyvatel, úzkostné poruchy u 16 % a nespavostí trpí každý čtvrtý. Jaké jsou fáze procesu zotavení u lidí s nemocnou psychikou?

Definic zotavení je celá řada. Jednou z nejsrozumitelnějších je přirovnání ke komplikované zlomenině nohy. Když si člověk zlomí nohu, stane se po dobu rekonvalescence částečně invalidním. Jeho zotavení proběhne v době, kdy noha plně sroste a on může znovu chodit. Sice už většinou nemůže výkonnostně sportovat a nesmí nohu přetěžovat, aby se znovu nezlomila, ale zotavení mu umožňuje zase žít i přes jistá omezení plnohodnotný život.

U fyzických onemocnění to chápeme. Je nám jasné, že dotyčný potřebuje rekonvalescenci mnohdy několik týdnů až měsíců. Duševní onemocnění není vidět. Lidé, kteří se cítí psychicky vyčerpaní, mají deprese, úzkosti, únavový syndrom, mluví o tom, že se setkávají s nepochopením. Jejich léčba spočívající také často v nutnosti týdny i měsíce v rekonvalescenci doma (někdy i v nemocnici) s docházením k odborníkům, na terapie je okolím hodnocena jako „flákání se, lenost, schválnost apod.“

V procesu zotavení je nutná podpora člověka s psychickým onemocněním

V prostředí psychiatrické péče se používá například definice Williama Anthonyho, ředitele pro psychiatrickou rehabilitaci Bostonské univerzity. Podle něho je „zotavení hluboce osobní, jedinečný proces změny vlastních postojů, hodnot, pocitů, cílů, svého umu či svých rolí. Je to způsob, jak vést život, který člověka uspokojuje, dodává mu naději a činí jej potřebným pro druhé, i s omezením způsobeným nemocí. Součástí zotavování je i vytvoření nového významu a smyslu svého života, jakmile se člověk vymaní z katastrofálních následků duševní choroby“. To je velmi daleko od názoru, že dotyčný je líný a měl by makat namísto poflakování se doma a na terapiích.

V procesu zotavení se vychází z předností člověka, kdy se nezaměřujeme na jeho slabé stránky, jako jsou jeho problémy, příznaky nemoci a léčba, ale zaměřujeme se a posilujeme jeho zdravé a silné stránky jeho osobnosti. Jde o to posílit člověka v jeho samostatnosti, sebepoznání, umění se rozhodovat, plnění jeho snů a přání, návratu do školy či zaměstnání, hledání partnerského svazku. Je dokázané, že se šance na zotavení zvyšují, když se klienti zaměřují na své přednosti, naděje a plány.

Čtyři fáze procesu zotavení

Celý článek najdete zde: https://atypmagazin.cz/u-zlomene-nohy-chapeme-potrebu-zotaveni-u-zlomene-duse-ne/.