Tourettův syndrom u dětí. Proč někteří chlapci mluví tak sprostě?

Datum publikace: 06. 05. 2021
Periodikum:
motherclub.cz
Tourettův syndrom se u dětí objevuje poměrně často, a to zejména u chlapců, kteří touto poruchou trpí ve větší míře. Možná jste již někdy zaznamenali chlapce v počínající pubertě, kteří nečekaně vydávali různé zvuky, nebo chrlili sprosté nadávky. Možná si řeknete, že jsou to nevychovanci a sprosťáci, prostě puberťáci. Ale tyto děti za to, že mají tiky, v žádném případě nemohou! Jak se Tourettův syndrom přesněji projevuje a jak se léčí?

Co je Tourettův syndrom?

Tourettův syndrom je vrozené neuropsychiatrické onemocnění, které začíná v dětství kolem 6-7 let věku. “Uvádí se, že až 3-4 krát častěji postihuje muže. Původ nemoci není dosud přesně znám, podobně jako je tomu u řady dalších neuropsychiatrických poruch. Zkoumají se vlivy genetické i vlivy prostředí. Některé teorie zvažovaly také možný vliv infekcí nebo autoimunitních onemocnění, například poststreptokokových autoimunitních pochodů. Zohledňují se i vážné stresy v dětském životě,” vysvětluje Mgr. Jana Lepková.

Onemocnění bylo pojmenováno podle francouzského neurologa Georgese Gillese de la Tourettea, který jej poprvé popsal v roce 1885.

Tourettův syndrom a jeho příznaky

Jak se Tourettův syndrom projevuje? Zejména nejrůznějšími tiky. Když někde zmíníte Tourettův syndrom, lidé obvykle reagují ve stylu: “Aha, to jsou ti, co sprostě nadávají…” Tourettův syndrom a nadávky totiž patří k sobě. Ale nejen to. Onemocnění se neprojevuje pouze tím, že postižený člověk mívá nutkání vypouštět z úst sprostá slova. Často jsou to i různé zvuky nebo pohyby, které se opakují několikrát za den. Tyto výrazné projevy, kterých si nelze nevšimnout, vznikají jako důsledek nutkání. Pokud je dítě s Tourettovým syndromem v klidu, příznaky ustupují.

Je třeba si uvědomit, že tohle nejsou žádné zlozvyky, které by dotyčné dítě dělalo naschvál. Naopak jde o závažnou diagnózu a onemocnění, které může dotyčnému způsobovat značné problémy, včetně nepochopení ze strany svého okolí, horší začlenění do dětského kolektivu i další potíže v souvislosti s tím, že dítě takto vyrušuje ve vyučování. Mgr. Jana Lepková uvádí, k jakým projevům u dítěte dochází:

“Tourettův syndrom se vyznačuje motorickou a vokální (zvukovou) poruchou, která může být pro nezkušené okolí velmi obtížně uchopitelná. První projevy se manifestují již v dětství nebo v adolescenci, literatura uvádí nejpozději do 21 let. V projevech vokálních tiků je nejobtížněji pochopitelná pro neinformované okolí zřejmě tzv. koprolalie, tedy situace, kdy dotyčný vykřikuje nemravná slova a pro okolí pak takové dítě působí jako nevychované. Jistě si lze vybavit například reakci lidí v hypermarketu nebo MHD při takové situaci.”

Celý článek najdete zde: https://motherclub.cz/tourettuv-syndrom-u-deti-proc-nekteri-chlapci-mluvi-tak-sproste/

vzteklé dítě