Tisková zpráva: Novela o dětských skupinách přináší víc otázek než odpovědí

Datum publikace: 28. 07. 2020
Periodikum:
eduin.cz
Dětské skupiny čekají na rozhodnutí o své budoucnosti už příliš dlouho, financování z ESF brzy skončí a zatím stále není jasné, zda a za jakých podmínek převezme jejich financování stát. Nyní je na stole vládní novela, kterou připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ta ale vyvolává řadu nových otázek. Tady je několik z nich.

Česko patří v Evropě mezi země s nejnižší dostupností péče o děti mladší tří let. Pomůže to tato novela změnit?

Podle dostupných dat se v řadě lokalit dlouhodobě nedaří zajistit dostatek míst ani pro děti starší tří let, přestože to zákon ukládá. U nejranější péče „to zatím tak nějak řeší trh“ právě prostřednictvím dětských skupin a evropské podpory. K zajištění rané péče pro třetinu dětí ve věku do tří let, jak se k tomu ČR zavázala spolu s ostatními evropskými státy, je ale daleko. Podle předkládané legislativní úpravy bude dostupnost míst pro děti mladší tří let stále záviset nikoli na potřebě rodičů, ale na aktivitě jednotlivců, úřadů a firem. I když důvodová zpráva novely mezi hlavními cíli předkládané legislativní úpravy uvádí zajištění finančně i lokálně dostupných služeb pro rodiny s malými dětmi, není jasné, jak toho předkladatel chce dosáhnout, samo ministerstvo v “realistickém” scénáři počítá spíše s mírným nárůstem počtu míst v budoucích jeslích.

Jak se s novými podmínkami vyrovnají již existující dětské skupiny? Změní se na jesle, nebo zaniknou?

Dětským skupinám dává návrh zákona čas do roku 2024 na to, aby se změnily na zařízení pro děti do tří let. V současnosti je však každé třetí dítě docházející do dětské skupiny starší 3 let. Pokud novela projde, stát přestane od roku 2024 na děti starší tří let vyplácet příspěvek. Řada dětských skupin, do jejich založení a provozu stát v minulých letech investoval stovky milionů korun, ale plní specifické potřeby rodičů, které veřejná mateřská škola nedokáže jednoduše uspokojit. Příkladem mohou být dětské skupiny v nemocnicích se směnným provozem, montesorri dětské skupiny nebo zařízení specializující se například na péči o děti s ADHD.  “Přejmenování” na jesle a hlavně omezení finanční dostupnosti pro děti starší tří let bude pro tyto dětské skupiny znamenat zásadní změnu v jejich fungování.

Odpovědi na další otázky najdete zde: https://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-novela-o-detskych-skupinach-prinasi-vic-otazek-nez-odpovedi/