Tátové jsou aktivnější v péči o děti, ukázal výzkum

Datum publikace: 05. 04. 2021
Periodikum:
prazsky-zpravodaj.cz
Výzkum Ligy otevřených mužů ukázal, že za posledních 10 let se zapojení mužů do péče o děti výrazně zvýšilo. Směrem k rodině se mění i jejich hodnoty. To se promítá také do pracovního života zaměstnaných otců, kteří se svým hodnotám začínají postupně přizpůsobovat. Jsou na to ale firmy připravené? Výzkumy napovídají, že se firmám vyplatí začít o mužích přemýšlet jako rodičích. Čím dříve, tím lépe.

Liga otevřených mužů (LOM) realizovala v roce 2020 výzkum zaměřený na téma aktivního otcovství, který mapoval také změnu v zapojení mužů do péče za posledních 10 let a navázal na rozsáhlý výzkum Podoby otcovství. „Ukázalo se, že tátové se v poslední dekádě začali významně více zapojovat do péče o děti a jejich životní prostor. A to už od nejútlejšího věku. Například podíl mužů doprovázejících děti k lékaři se zdvojnásobil,“ komentuje výstupy výzkumu Lukáš Talpa, odborný garant LOMu pro otcovská témata.

Co to znamená pro firmy?

Mezi činnosti, ve kterých došlo ve srovnání s rokem 2010 k nejvyššímu růstu zapojení otců, patří vodění dětí na kroužky, nákup potravin, návštěva dětského lékaře, péče o nemocné dítě nebo večerní hygiena dětí, kde se míra deklarovaného zapojení otců zvýšila z 15 % (2010) na 31 % (2020). Díky tomu, že otce můžeme dnes častěji potkat i v ordinacích dětských lékařů, také slábne jejich přesvědčení, že o nemocné děti se nejlépe dovede postarat matka, i když s tímto tvrzením stále souhlasí 77 % českých otců (v roce 2010 to však bylo 89 %). Z aktivního otcovství benefitují všichni Podle zahraničních výzkumů ze Švédska, USA nebo Velké Británie mají aktivní tátové pozitivní vliv na psychosociální vývoj svých dětí. Jejich aktivní zapojení přináší nižší pravděpodobnost vývojových problémů i lepší studijní výsledky. Zapojení mužů do života rodiny má také pozitivní vliv na oba partnery. Muži i ženy reflektují lepší fyzické i psychické zdraví, snižuje se pravděpodobnost partnerské krize a rozvodu. Výrazně se také zvyšují možnosti žen v uplatnění na trhu práce.

Celý článek najdete zde: https://prazsky-magazin.cz/deti/tatove-jsou-aktivnejsi-v-peci-o-deti-ukazal-vyzkum/.

Související články:
táta