Graf: Je otec pro dítě stejně důležitý jako matka?

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 01. 03. 2016, Aktualizováno: 11. 02. 2021
Otec má ve výchově dítěte a v péči o něj stejnou váhu jako matka.

Tento názor vyjádřili dvě třetiny respondentů v průzkumu, který proběhl na internetové stránce Vyplnto.cz. Jen dvě procenta odpovídajících si myslí, že otec tak podstatný jako matka není.

Graf: Rodičovské vzory

Zdroj: Střídavá výchova (péče) v ČR (Ernest, 2012)

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Důležitost otce