Tamtam vyzývá k péči o sluch v každém věku. Žádné dítě není příliš malé na vyšetření sluchu

Datum publikace: 03. 03. 2021
Periodikum:
helpnet.cz
Středa 3. března 2021 je Světovým dnem sluchu. Centrum pro dětský sluch Tamtam se připojuje k celosvětové výzvě Péče o sluch pro všechny: screening, rehabilitace, komunikace, kterou v rámci Světového dne sluchu 2021 vyhlásila Mezinárodní zdravotnická organizace (WHO). Apeluje na nutnost okamžitého řešení ztráty sluchu, neboť dobrý sluch a komunikace jsou důležité ve všech fázích života. Žádné dítě není příliš malé na vyšetření sluchu.

 

Středa 3. března 2021 je Světovým dnem sluchu. Centrum pro dětský sluch Tamtam se připojuje k celosvětové výzvě Péče o sluch pro všechny: screening, rehabilitace, komunikace, kterou v rámci Světového dne sluchu 2021 vyhlásila Mezinárodní zdravotnická organizace (WHO). Apeluje na nutnost okamžitého řešení ztráty sluchu, neboť dobrý sluch a komunikace jsou důležité ve všech fázích života. Žádné dítě není příliš malé na vyšetření sluchu. Centrum pro dětský sluch Tamtam již 31 let pomáhá rodinám s dětmi se sluchovým postižením v celé České republice. Uvědomuje si důležitost okamžitého řešení ztráty sluchu, především pak jejího včasného odhalení u dětí. Jedině tak lze zahájit komunikaci s dítětem a s pomocí kompenzační pomůcky (sluchadla nebo kochleárního implantátu) zajistit jeho všestranný rozvoj. Sluch lze dětem vyšetřit již v porodnici, pomocí jednoduchého novorozeneckého screeningu sluchu.

„Na základě metodického pokynu ministerstva zdravotnictví z roku 2012 většina porodnic v ČR novorozenecký screening sluchu provádí, přesto však stále existují děti, které ´propadají sítem´, a jejichž vada sluchu není včas zjištěna nebo potvrzena. Každé dítě má nárok na včasné vyšetření sluchu, kvalitní diagnostiku sluchové vady, kompenzační pomůcku odpovídající světovým standardům a na rehabilitaci i vzdělání zohledňující jeho individuální potřeby,“ říká Mgr. Jana Fenclová, ředitelka Tamtamu, který poskytuje bezplatně rodinám s dětmi se sluchovým postižením komplex vzájemně provázaných služeb a realizuje i řadu projektů podporujících včasnou pomoc dětem (ve spolupráci s NROS, Českou televizí, Nadací J&T, Nadací Sirius aj).

Celý článek najdete zde: https://www.helpnet.cz/aktualne/tamtam-vyzyva-k-peci-o-sluch-v-kazdem-veku-zadne-dite-neni-prilis-male-na-vysetreni-sluchu

Související články:
Žena a muž znakují