„Spadli na dno…ale bojují…“ Prostřednictvím kamery vás k nim zavedeme

Datum publikace: 28. 04. 2017
Periodikum:
Šance Dětem
Jistá řecká podnikatelka Arianna Huffington v jednom ze svých rozhovorů pronesla: „Musíme akceptovat, že ne vždy učiníme správné rozhodnutí a že někdy to skutečně zvoráme. Musíme si ale uvědomit, že pád není protiklad úspěchu, ale jeho součástí.“

Myslíte, že se s ní dá souhlasit? Na dno nebo do úzkých se během života dostane asi někdy každý – slabé chvilky zaznamenávají i rodiny či rodiče s dětmi. I proto Šance Dětem připravila v tomto roce další cyklus dokumentárních filmů, tentokrát s mottem: „Spadli jsme na dno…ale bojujeme…“

Představíme vám cyklus celkem osmi videodokumentů, v nichž budete moci společně s námi udělat malou sondu do rodin s dětmi, které se z různých důvodů ocitly na dně. Tedy v nouzi a ve velmi složité životní situaci.

Je pravdou, že důvody toho, proč se někteří z našich účinkujících ocitly v problémech, jsou specifické a liší se, přesto jsme se pokusili vytipovat osm nejčastějších trápení, které rodiny a rodiče s dětmi přivádějí až na hranu sociálního vyloučení. Dluhy, hrozba ztráty bydlení a bezdomovectví, nemoc, exekuce, domácí násilí, přestoupení zákona, nedostatek peněz v důsledku ztráty zaměstnání či absence alimentů od partnera…

Nutno dodat hned v úvodu, že účelem jednotlivých dílů není ukázat formy utrpení, s kterými se v Česku potýkají někteří rodiče s dětmi, ale naznačit, že cesty, jak se tomu utrpení a nevlídnosti osudu vzepřít, existují. Stejně jako naděje. Je třeba ale skutečně někdy zabojovat a vydržet. Bída, za kterou je schováno nejvíce utrpení, totiž přichází plíživě, nečekaně a mnohdy ze zálohy. Své počátky přitom může mít v raném dětství a nefungující rodině.

Úvodní VIDEO k novému cyklu dokumentárních filmů s mottem: Spadli jsme na dno, ale bojujeme...

IcqOWauUndc

Chudoba v Česku ohrožuje hlavně samoživitelky (a seniorky)

Podle nedávno zveřejněných výsledků výroční zprávy mezinárodní sítě Social Watch v Česku hrozí chudoba ženám mnohem více než mužům. Překvapením není to, že nejvíce ohroženy jsou zejména samoživitelky s dětmi. Samostatným velkým problémem jsou důsledky násilí vůči ženám. (Dokument se dočkal vydání při příležitosti Mezinárodního dne žen, který každoročně připadá na 8. března, pozn. edit.).

Feminizace chudoby

Zmiňovaná koalice Social Watch ve zprávě dále mimo jiné poukazuje na to, že chudoba více hrozí neúplným rodinám, což se potvrzuje i v natáčení našich příběhů. V jejich čele stojí totiž také většinou ženy, přičemž jsou to hlavně ony, které se snaží z problémových situací dostat.

Samoživitelky jsou nuceny přitom být více zaměstnané než ženy, které žijí s partnerem (a ten se tudíž s nimi dělí o veškeré náklady nebo je dokonce přebírá na sebe). Potvrzují to i aktuální data: Pracuje totiž 58 procent samotných matek a 49 procent žen z úplných rodin. Aby toho nebylo málo, právě samoživitelkám ale podle statistik hrozí dvakrát častěji nezaměstnanost.

Již tak neveselé údaje, doplňuje fakt, že chudoba podle zprávy Social Watch ohrožuje 13,6 procenta neúplných rodin, a to i když rodič pracuje. U úplných domácností je to jen 4,9 procenta. V České republice je podíl ohrožených neúplných rodin 2,8krát vyšší než podíl rodin úplných, v EU je v průměru 1,8krát vyšší, uvádějí autoři zprávy.

V minulosti Šance Dětem již jeden cyklus dokumentárních filmů natočila a postupně představila. Tehdy se jednalo o rodiny s dětmi s různými typy zdravotního postižení. Pro připomenutí najdete jednotlivé díly na našem youtube kanálu.

Podpora samoživitelek v ČR není ani od politické reprezentace

Ve společnosti přesto často panuje mylný názor (v poslední době vyslovovaný i některými politiky), že být samoživitelkou je výhodné. Mnozí ignorují fakta i čísla, případně nechtějí vidět případy mnohdy blízké jejich okolí, v kterých chudoba doslova jedince drtí, i když se snaží sebevíc. Skutečnost, že třeba děti sousedky mají hlad, protože ona přes veškerou snahu nemá na to, vybavit je někdy do školy obyčejnou svačinou či jim dokonce zaplatit obědy ve školní jídelně, je řadě lidí také velmi vzdálená a nepochopitelná.

Chybějící azylové domy

V Česku chybí podle zprávy Social Watch azylové domy pro oběti domácího násilí, zákon o bezplatné právní pomoci i vyškolení odborníci, kteří by s oběťmi pracovali. Šance Dětem po natáčení jednotlivých dílů dokumentárního cyklu, může dodat to, že u nás též chybějí azylové domy pro celé rodiny. Dostane-li se totiž taková rodina do potíží - zpravidla se rozpadne, poněvadž otec musí jít do jiného zařízení, než odejde matka s dětmi. Přesto záblesk naděje i v tomto směru existuje – na jihu Čech jsme našli azylový dům pro celé rodiny, a to dokonce mnohočetné. Ale je výjimkou.

Zpráva dále cituje výzkumy, které ukázaly, že alespoň jednou v životě mělo s domácím násilím zkušenost 28 procent českých žen nad 18 let.Při přepočítání na počet obyvatel to představuje 1,2 milionu žen!

Mezinárodní síť Social Watch vznikla v roce 1995. Chce dohlížet na dodržování závazků, které státy přijaly na konferencích OSN o chudobě a o ženách. Zastřešuje několik stovek organizací a institucí z desítek zemí. Českou koalici Social Watch tvoří nyní sedm organizací – Ekumenická akademie, Fórum 50 %, Educon, Nesehnutí, Alternativa Zdola, Eurosolar a Adeptts.

Závěrem…

Každá rodina se může ocitnout v situaci, která je problémová a která se dá charakterizovat jako to, že ji přivede na dno. Stane-li se tak, někdy si s těmito problémy rodina či rodič poradí sám, jindy mohou pomoci zkušenosti někoho z okolí. Ale občas se potřebujeme obrátit na odborníka. Důležité je ten správný okamžik rozeznat a nestydět se pomoc vyhledat.

Věřme a přejme si, aby příběhy, které byli ochotni nám aktéři našich filmů otevřeně vyprávět, budou mít co nejvíc šťastné konce.

Děkujeme všem za odvahu svěřit se s tajemstvími a trápeními.

Děkujeme též všem organizacím, které nám pomáhaly vytipovávat rodiny a rodiče v jednotlivých dílech vystupující.

Člověk na lavičce v tunelu