Rodina a ochrana práv dětí

Datum publikace: 11. 10. 2021
Periodikum:
mpsv.cz
Rodinná politika ve své podstatě představuje souhrn aktivit a opatření za účelem podpory rodiny. Jelikož se jedná o politiku průřezovou, zasahuje do nejrůznějších veřejných oblastí života společnosti, jako je např. bydlení, školství, zdravotnictví, trh práce, infrastruktura. Na druhou stranu se však týká oblasti vysoce soukromé, a musí tedy respektovat autonomii a schopnost rodin samostatně se rozhodovat.

Rodinná politika je proto soustředěna na podporu rodin ve výkonu jejich přirozených funkcí, nikoli na přebírání těchto rolí a zasahování do vnitřního života rodin, rozdělení sociálních rolí v rodině atd. Měla by pamatovat na všechny vývojové fáze rodin, stejně jako na jejich potřeby v konkrétních situacích. V oblasti rodinné politiky byla v září roku 2017 vládou schválena  Koncepce rodinné politiky, která ukazuje hlavní směry podpory rodin v České republice. V případě rodiny, která očekává narození potomka, doporučujeme seznámit se s podporou v rámci nemocenského pojištění. V návaznosti na peněžitou pomoc v mateřství je dobré znát nastavení  rodičovského příspěvku . V případě návratu na trh práce a otázek spojených se zaměstnáním doporučujeme navštívit záložku  Práce a právo. Pokud se Vaše rodina potýká s finančními problémy nebo hledá pomoc se zajištěním  sociální služby, je vhodné seznámit se s  podporou v hmotné nouzi a podporou ze strany sociálních pracovníků.

Celý článek najdete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/rodina-a-ochrana-prav-deti

Související články:
ruka dospělého a dítěte